บริษัท เดอเบล จำกัด

จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กระจายสินค้า และคลังสินค้าระดับประเทศ

บริษัท เดอเบล จำกัด

เดอเบล บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กระจายสินค้า และคลังสินค้าระดับประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการกับคู่ค้าแบบครบวงจร

ความโดดเด่น

ระบบส่งสินค้าที่รวดเร็ว
ภายใน 48 ชั่วโมง
คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ระบบส่งสินค้าที่รวดเร็ว

ถึงปลายทางภายใน 48 ชั่วโมง

สามารถเข้าถึงเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศ กว่า 140,000 ร้านค้า โดยช่องทางการจัดจำหน่ายของเดอเบล ประกอบด้วย
• ร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่มีสาขาทั่วประเทศ
• ร้านสะดวกซื้อ ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
• ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ร้านโช่ห่วย และร้านค้าย่อย
• ร้านค้าปลีกในสถานศึกษา สนามกีฬา และบริเวณใกล้เคียง
• หน่วยรถขาย

คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ

สาขามากกว่า 24 แห่งทั่วทุกภาค

พร้อมบุคคลากรด้านการขายที่มากประสบการณ์กว่า 2,000 คน หน่วยรถขายและรถขนส่งกว่า 500 คัน

พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

เดอเบล มีการลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการขาย การตลาด และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและกระจายสินค้า

ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย

ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย

ให้กับสินค้าในเครือของกลุ่มธุรกิจ TCP และสินค้าของลูกค้าแบรนด์
ระดับประเทศและระดับโลกมากมาย โดยมียอดขายมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี
สินค้าในกลุ่มธุรกิจ TCP
บริษัทคู่ค้า

ข่าวสาร

ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการสาขา
19 ตุลาคม 2563
บริษัท เดอเบล จำกัด
สำนักงานใหญ่
พนักงานขายหน่วยรถ (ทั่วประเทศ)
19 ตุลาคม 2563
บริษัท เดอเบล จำกัด
สำนักงานใหญ่
ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถ
19 ตุลาคม 2563
บริษัท เดอเบล จำกัด
สำนักงานใหญ่
พนักงานคลังสินค้า
19 ตุลาคม 2563
บริษัท เดอเบล จำกัด
สำนักงานใหญ่