ติดต่อเรา

สุดยอดองค์กรของคนไทย ด้วยสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยม ส่งต่อไปสู่เวทีโลก

TCP Legacy Museum

จุดเริ่มต้นแห่งความยิ่งใหญ่ในเวทีโลก

TCP Legacy Museum

TCP Legacy Museum
39 หมู่ 13 ถ.บางขนาก –บ้านสร้าง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
Fax : -

เวลาทำการ : อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
รอบเช้า 10:00 น. – 12:00 น.
รอบบ่าย 14:00 น. – 16:00 น.
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ข้อห้ามในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์:
1. ห้ามดื่มสุราและแอลกอฮอลล์ทุกประเภท
2. ห้ามสูบบุหรี่ ภายในโรงงานฯ

ชื่อ / สถาบัน
*จำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 30 คน / กลุ่ม
วันที่เข้าชม
รอบเวลาการเข้าชม
อีเมล
โทรศัพท์
ข้อความ
รายชื่อจำนวนผู้เข้าชม ชนิด pdf, zip ขนาดไม่เกิน 5 MB
"กรณีเป็นผู้เข้าชมรายบุคคล ไม่ต้องแนบไฟล์"