รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

30 มกราคม 2561
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณปนัดดา อยู่วิทยา คณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ TCP มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ “ให้โลหิต ให้ชีวิต” พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 14,000,000 บาท (เงินส่วนตัวของคุณปนัดดา อยู่วิทยา) ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ของโรงพยาบาลขอนแก่นนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยประกอบด้วย เตียงบริจาคโลหิตครบชุด 8 เตียง และสามารถขยายเตียงเพิ่มได้ถึง 24 เตียง โดยเตียงทั้งหมดออกแบบพิเศษให้ผู้บริจาครู้สึกสบาย และผ่อนคลายขณะบริจาคโลหิต รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรับบริจาคโลหิตอันทันสมัย สามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตได้เป็นจำนวนมาก

การมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำสอนของคุณเฉลียว อยู่วิทยา “เราเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”และ ค่านิยม “ดูแลห่วงใยสังคม” (Caring)  ของกรรมการ และพวกเราชาว TCP โดยรถคันดังกล่าวจะเดินสายรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชนทั่วภาคอีสานส่งต่อพลังแก่พี่น้องชาวไทย จัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคโลหิตได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย

ข่าวอื่นๆ