เดอเบล ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ชูศักยภาพการจัดจำหน่ายเคียงข้างคู่ค้าทั่วไทย

10 เมษายน 2563
เดอเบล

บริษัท เดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 17 ปี เสริม 3 มาตรการเข้มในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยการจัดทีมงานคู่ขนาน ปฎิบัติหน้าที่สลับหมุนเวียนเพื่อรับผิดชอบงานแทนกันได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน เสริมแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ผนวกกับทีมผู้บริหารสาขาที่เปี่ยมประสบการณ์ ทำให้ปฎิบัติงานได้อย่างราบรื่น เพิ่มความเด่นของศักยภาพของคลังสาขา ให้สามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็วและคล่องตัว และยังสนับสนุนการทำงานต้านโควิด-19 โดยใช้เครือข่ายขนส่งนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ที่กลุ่มธุรกิจ TCP จัดหามาบริจาคแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

นายสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอเบล จำกัด กล่าวว่า “เดอเบล ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเราในวิกฤตนี้ และเล็งเห็นว่าการช่วยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตให้ถึงมือร้านค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการบรรเทาความลำบากจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 และหล่อเลี้ยงให้ชีวิตประจำวันและการค้าขายของคู่ค้ายังดำเนินต่อไปให้ได้มากที่สุดโดยไม่เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า”

เดอเบล จึงปรับมาตรการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

  1. เสริมเกราะให้บุคลากรปลอดภัยและสร้างทีมคู่ขนานให้พร้อมตั้งรับทุกสถานการณ์ ด้วยการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยแก่พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และกำหนดให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) นอกจากนี้ยังเตรียมแผนสำรอง ตั้งทีมคู่ขนาน แยกเป็น 2 ทีม โดยแต่ละทีมให้สามารถรับผิดชอบงานแทนกันได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
  2. มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซักซ้อมขั้นตอนการทำงานเพื่อรองรับในกรณีวิกฤตต่างๆ แม้ในสถานการณ์ระดับสูงสุดที่ต้องทำงานจากบ้าน ก็ยังต้องสามารถดำเนินธุรกิจและบริการคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  3. จำนวนคลังสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จุดแข็งที่สุดของเดอเบลคือจำนวนสาขาและคลังสินค้าที่กระจายอยู่ใน 24 จุดทั่วประเทศไทย และรถทีมขายและรถขนส่งรวมกันกว่า 1,000 คัน พร้อมพนักงานที่เป็นคนท้องถื่น ทำให้สามารถปรับกระบวนการทำงานได้ทันท่วงที ไม่จำเป็นต้องรอขนส่งจากส่วนกลาง ลดปัญหาการวิ่งรถข้ามจังหวัดในระหว่างการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน

นอกจากนั้น เดอเบลยังได้นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค มาช่วยกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กลุ่มธุรกิจ TCP จัดหาร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ ประกอบด้วย หน้ากากผ้าเพอร์มา นาโน ซิงค์ จำนวน 100,000 ชิ้น และตู้ตรวจโควิด-19 กันการแพร่เชื้อจำนวน 50 ตู้ รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ต้องรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปากช่องนานา โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ข่าวอื่นๆ