กลุ่มธุรกิจ TCP และสมาคมคุ้มครองสิทธิบัตร ประเทศจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

26 พฤษภาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563 - กลุ่มธุรกิจ TCP ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กับสมาคมคุ้มครองสิทธิบัตร ประเทศจีน (PPAC) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรต่างๆของทั้งสองหน่วยงานให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายได้ก้าวสู่ความร่วมมือครั้งใหม่ที่มุ่งเน้นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง

ในปี 2536 คุณเฉลียว อยู่วิทยา ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มเรดบูลแห่งแรกที่เมืองไห่หนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของบรรพบุรุษตระกูลอยู่วิทยา โดยเครื่องดื่มเรดบูลมีชื่อเรียกภาษาจีนว่า “หงหนิว” แปลตรงตัวว่า “วัวสีแดง” ถือเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์เรดบูลซึ่งได้กลายเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีเป็นที่รู้จักทั่วประเทศจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

(จากขวา) คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP และคุณเยี่ยม ยุคุนธรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มธุรกิจ TCP

มร.หม่า เหวย เลขาธิการทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศจีน กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งสองหน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและจัดตั้งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบริหารทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มการตระหนักรู้ในเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือการบริโภคประจำวัน พร้อมช่วยสนับสนุนบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมมือกันสร้างศักยภาพและความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

มร.หม่า กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมกันเดินหน้าสร้างและส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการสื่อสารหลากหลากหลายช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการวิจัยและโปรแกรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP เสริมว่า “ในฐานะผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของแบรนด์เรดบูล กลุ่มธุรกิจ TCP มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้ามาโดยตลอด สำหรับอนาคตกลุ่มธุรกิจ TCP และสมาคมคุ้มครองสิทธิบัตร ประเทศจีน จะผนึกกำลังกันผลักดันให้เกิดปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กัน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ"

มร.หม่า เหวย เลขาธิการทั่วไปของสมาคมคุ้มครองสิทธิบัตร ประเทศจีน (PPAC) และนางสาวเชอรี่ ลู ที่ปรึกษาด้านองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจ TCP ประเทศจีน

นี่ถือเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งแรกของสมาคมคุ้มครองสิทธิบัตร ประเทศจีน (PPAC) กับบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง นับว่าเป็นก้าวย่างอันสำคัญในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชนในประเทศจีน โดยทั้งสองฝ่ายจะช่วยกันสร้างความตระหนักของสังคมในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้นในประเทศจีน

ข่าวอื่นๆ