TCPVN และ กระทิงแดง ร่วมบริจาคเงิน 2.6 ล้านบาทสนับสนุนการวิจัยและผลิตชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ชนิดรู้ผลเร็ว แก่ศูนย์วิจัยวัคซีนและยาชีววัตถุ เวียดนาม

23 พฤศจิกายน 2563
ที.ซี.พี. ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ผลิตภัณฑ์

กรุงฮานอย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 – TCPVN สำนักงานต่างประเทศแห่งแรกในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของกลุ่มธุรกิจ TCP เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานกระทิงแดง (เรดบูล) และวอริเออร์ บริจาคเงินราว 2.6 ล้านบาท ( 2 พันล้านดอง) จากงบประมาณด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ศูนย์วิจัยวัคซีนและยาชีววัตถุ (POLYVAC) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยและผลิตชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ชนิดรู้ผลเร็ว เพื่อวัดระดับแอนติเจนและแอนติบอดีในร่างกาย

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่มีใครคาดคิด TCPVN ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลเวียดนามและองค์กรอื่นๆ ในการต่อสู้กับสถานการณ์นี้มาโดยตลอด การสนับสนุนทุนการวิจัยและผลิตชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ชนิดรู้ผลเร็วในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นในอนาคต

ประเทศเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในแง่การควบคุมโรคท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก จากการทำงานอย่างหนักของรัฐบาล การร่วมมือร่วมแรงของชุมชนที่เป็นกำลังสำคัญในการควบคุมโรค และลดความเสี่ยงในการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากมาตรการความปลอดภัยแล้ว เวียดนามยังมุ่งทำการวิจัยและผลิตชุดตรวจเพื่อวัดระดับแอนติเจนและแอนติบอดีในร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ชุดตรวจดังกล่าวจะนำไปใช้ที่ด่านชายแดน ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล สถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และในกรณีอื่นๆ เพื่อให้สามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้อย่างทันการณ์ และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน โดยชุดตรวจรู้ผลเร็วกำลังได้รับการพัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขั้นสูงฮานอย (Hanoi University of Technology)

มร. เหวียน แทงญ์ ฮวน ผู้อำนวยการทั่วไปของ TCPVN กล่าวว่า “เรารู้ดีว่าการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเวียดนามคงไม่ได้สิ้นสุดภายในอีกหนึ่งหรือสองเดือนข้างหน้า เช่นเดียวกับทั่วโลก แต่เราจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อการต่อสู้ในระยะยาว โดยการวิจัยและผลิตชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ชนิดรู้ผลเร็วนี้ ถือเป็นความต้องการเร่งด่วน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนการวิจัยและผลิตชุดตรวจฯ จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้ นอกจากนี้ TCPVN ยังอยากส่งต่อกำลังใจไปสู่ชุมชน และอยากให้ทุกคนมีกำลังในการใช้ชีวิตและต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง”

คุณ เจื่อง ก๊วก เกือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทน กระทรวงสาธารณสุขประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ผมมีความยินดีและขอบคุณ TCPVN ในการสนับสนุนและความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยวัคซีนและยาชีววัตถุ ในการวิจัยและผลิตชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ชนิดรู้ผลเร็ว เพื่อวัดระดับแอนติเจนและแอนติบอดีในร่างกาย นับเป็นกำลังใจอันสำคัญสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ภายใต้สังกัดของรัฐบาล โดยพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการวิจัยกระทรวงสาธารณสุขจะรีบทำการจัดสรรเงินสนับสนุนดังกล่าวไปมอบให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยศูนย์วิจัยวัคซีนและยาชีววัตถุจะเร่งทำการวิจัยเพื่อนำไปผลิตชุดตรวจฯ อันเป็นการสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคในประเทศเวียดนามได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน ผมหวังว่า TCPVN จะยังคงให้การสนับสนุนและร่วมมือกับประเทศเวียดนามในการต่อสู้กับโควิด-19 ต่อไป”

ข่าวอื่นๆ