การดูแลพนักงานของเรา

1 มีนาคม 2563

ไม่มีการเลิกจ้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

นอกจากจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานแล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่

กลุ่มธุรกิจ TCP ตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพนักงานทุกคน คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ยืนยันว่า “จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน และยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานเต็มจำนวน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อระบาด และให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้น ผ่านการแถลงข่าวกับ สภาหอการค้าไทย ในหัวข้อ “รวมพลังภาคเอกชนสนับสนุนมาตรการหยุดยั้งโควิด-19”

__________________________________________________________________

ขานรับนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จัดการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานพนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

กลุ่มธุรกิจ TCP เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องมาแจ้งให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของพนักงานในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และไม่กระทำผิดต่อมาตรการของภาครัฐที่มีบทลงโทษทางกฏหมาย 

เริ่มด้วยสร้างความตระหนักรู้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิดแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มการระบาด และมีมาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและสถานที่ทำงาน โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้พนักงาน เช่น เจลแอลกฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย Face Shield รวมถึงกล่องใส่อาหารเพื่อลดการปนเปื้อน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และเพิ่มความถี่การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ทำงาน รวมถึงหอพักพนักงาน

เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัท ประกาศให้พนักงานงดการเดินทางโดยเครื่องบิน และการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยไม่จำเป็นทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว พร้อมกำหนดให้พนักงานแจ้งประวัติการเดินทางทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว มีการเฝ้าระวัง และกักตัวพนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อ 14 วัน

เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยงดการประชุมในห้องประชุม เน้นการประชุมผ่านออนไลน์ มีการจัดระยะห่างในที่ทำงาน และรถรับส่งพนักงาน พร้อมทั้งให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน

ประกาศยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 และให้เป็นวันทำงานปกติตามประกาศของภาครัฐ โดยจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานอยู่บ้าน งดสังสรรค์ งดการสาดน้ำสงกรานต์ และที่สำคัญได้มีการย้ำเตือนให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดเคอร์ฟิว งดออกจากบ้านในช่วงเวลา 22.00 – 4.00 น. อย่างเคร่งครัด

      

__________________________________________________________________

สื่อสารเชิงรุกผ่าน LINE สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวิกฤตโควิด-19

เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนกในภาวะวิกฤตโควิด-19 กลุ่มธุรกิจ TCP จึงจัดทำโปสเตอร์ และคลิปวิดีโอ ให้ข้อมูลและความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกวัน

ในภาวะวิกฤตที่เต็มไปด้วยข่าวลือมากมาย สร้างความสับสัน และตื่นตระหนกแก่พนักงาน บริษัทฯ จึงจัดทำรายการพิเศษ “COVID-19 อัพเดต” ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พนักงาน โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงสร้างความตระหนักให้พนักงานฏิบัติตามมาตรการของบริษัทและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 โดยเน้นการสื่อสารเชิงรุก เสิร์ฟข้อมูลถึงมือ เป็นประจำทุกวัน และตอบทุกข้อสงสัยของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE

   

__________________________________________________________________

จัดทำเว็บไซต์เฉพาะกิจ เก็บข้อมูลการเดินทางและรับหน้ากากอนามัยของพนักงานในวิกฤตโควิด-19

เพื่อวางแผนจัดหาหน้ากากอนามัยให้พนักงานอย่างเพียงพอ และเฝ้าระวังแนวโน้มการแพร่ระบาดของ โควิด-19

กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นดูแลสุขอนามัยของพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเชื้อดังกล่าวจะหมดไปในเร็ววัน เพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขดังเดิม แต่ในระหว่างที่เชื้อยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักและพนักงานยังมีการเดินทาง ทั้งเดินทางมาปฏิบัติงาน และเดินทางส่วนตัว ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงสร้างเว็บไซต์เฉพาะกิจ ที่มีชื่อว่า https://covid-19.tcp.com/ ขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการเดินทางประจำวัน และแผนการเดินทางช่วงวันหยุด รวมถึงข้อมูลการรับหน้ากากอนามัยของพนักงานที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในระหว่างวิกฤตโควิด-19 โดยช่องทางนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการเดินทางออกจากบ้านของพนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

__________________________________________________________________

เพิ่มรถรับส่งพนักงาน ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

เพิ่มจำนวนรถตู้รับส่งพนักงานเป็นเท่าตัว เพื่อดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

หนึ่งในสวัสดิการที่กลุ่มธุรกิจ TCP มอบให้พนักงานประจำโรงงานผลิต จังหวัดปราจีนบุรี และบริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด คือ บริการรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงานแก่พนักงาน เพื่อขานรับมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จึงได้เพิ่มจำนวนรถตู้รับ-ส่งพนักงานเป็นเท่าตัว พร้อมเพิ่มการเก็บข้อมูลแผนผังที่นั่งก่อนออกเดินทาง และเว้นระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   

__________________________________________________________________

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

พนักงานที่ยังต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน และปฏิบัติงานภายนอก มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

นอกเหนือจากหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ชุมชน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญ จึงได้กำหนดให้จัดพื้นที่การทำงานและปรับวิธีการปฏิบัติงานใหม่ เน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

   

__________________________________________________________________

ปกป้องสุขอนามัยของพนักงาน บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ TCP

พ่นละอองฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน เพิ่มความมั่นใจแก่พนักงานในความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ TCP ดูแลปกป้องสุขอนามัยของพนักงาน โดยพ่นละอองฆ่าเชื้อโรคทั่วพื้นที่บริษัท และบ้านพักพนักงาน ซึ่งถือเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่พนักงานในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

   

__________________________________________________________________

เพิ่มมาตรการดูแลพนักงานในทุกภาคส่วน

พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานภายนอกได้รับการดูแลและอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างทั่วถึง

กลุ่มธุรกิจ TCP เพิ่มมาตรการดูแลพนักงาน ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และผู้ที่ปฏิบัติงานภายนอก เริ่มจากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยให้พนักงานที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านหรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานและบุคคลภายนอกที่เป็นลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสกับจุดเสี่ยง ทั้งนี้พนักงานที่ปฏิบัติงานภายนอก มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมในการป้องกันเชื้อดังกล่าว ได้แก่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือสบู่ล้างมือประจำรถ พร้อมทั้ง Face Shield ไว้ให้พนักงานทุกคนใช้ในขณะปฏิบัติงานภายนอก

   

__________________________________________________________________

เตรียมการเชิงรุก ดูแลสุขอนามัยแก่พนักงานทุกรุปแบบ ป้องกันเชื้อโควิด-19

เพราะเราให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของพนักงาน จึงเตรียมความพร้อมในการดูแลพนักงานและรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อทราบข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน และเริ่มกระจายไปยังต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจ TCP คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ได้เตรียมความพร้อม จัดหาหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้ง Face Shield ไว้ให้พนักงานทุกคนใช้ในขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมมาตรการดูแลสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในระดับมาตรฐาน ในสำนักงานส่วนกลาง  และจุดที่มีการสัมผัสร่วม  ทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมในการใช้งาน และทำความสะอาดยานพาหนะส่วนกลางของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังใช้งาน

   

__________________________________________________________________

ข่าวอื่นๆ

Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.