กลุ่มธุรกิจ TCP มีบทบาทอย่างไรในการช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

14 ธันวาคม 2563

เมื่อข่าวการอุบัติของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนาปะทุขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปลายปี พ.ศ. 2562 และเริ่มมีประชาชนชาวจีนติดเชื้อเป็นจำนวนมากและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังประเทศต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ติดตามการระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และตระหนักว่าการระบาดครั้งนี้จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ในฐานะที่เราทำธุรกิจในหลากหลายประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ตั้งทีมเฉพาะกิจที่ร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤต

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 54 ล้านบาท เพื่อบริจาคให้องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลืออู่ฮั่นในประเทศจีน และเดือนมีนาคมได้อนุมัติงบประมาณอีกกว่า 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยและอาเซียน โดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำงานคัดกรองและดูแลผู้ติดเชื้ออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดการแพร่กระจายของเชื้อให้มากที่สุด รวมทั้งใช้ศักยภาพของบุคลากรขององค์กร และศักยภาพของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจ TCP ในการปฏิบัติภาระกิจร่วมกับแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศในจัดการวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มที่ แต่วิกฤตการณ์โควิด-19 ไม่มีทีท่าดีขึ้น กลับขยายวงกว้าง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  ประเทศไทยพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มีคลัสเตอร์การระบาดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ รัฐบาลต้องควบคุมเชื้อด้วยการล็อคดาวน์ประเทศ งดการเดินทางข้ามพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เกิดความเดือดร้อนทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจปากท้อง การศึกษา ฯลฯ

วิกฤตนี้กินเวลากว่า 2 ปี กลุ่มธุรกิจ TCP ไม่เคยนิ่งนอนใจอุทิศงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท พร้อมเข้าช่วยเหลือในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร อาทิ ชุมชน สังคม เพื่อนพนักงาน คู่ค้า ประชาชน ตามเป้าหมายองค์กร “Energizing a Better World for All” หรือ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”

กระทั่งขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงจากจุดสูงสุด ตัวเลขการฉีดวัคซีนในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงขอสรุปภาพรวมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา องค์กรบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ดังนี้ 

ข่าวอื่นๆ