กลุ่มธุรกิจ TCP มีบทบาทอย่างไรในการช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

14 ธันวาคม 2563

เมื่อข่าวการอุบัติของเชื้อไว้รัสสายพันธุ์โคโรนาปะทุขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปลายปี พ.ศ. 2562 และเริ่มมีประชาชนชาวจีนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังประเทศต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ติดตามการระบาดของไวรัสที่องค์การอนามัยโลก ได้ตั้งชื่อว่าไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และตระหนักว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง และในฐานะที่เราทำธุรกิจในหลากหลายประเทศ และถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ตั้งทีมเฉพาะกิจที่จะร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และอุทิศงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อการจัดการวิกฤตครั้งนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 54 ล้านบาท เพื่อบริจาคให้องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลืออู่ฮั่นในประเทศจีน และในเดือนมีนาคมได้อนุมัติงบประมาณอีกกว่า 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยและอาเซียน โดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำงานคัดกรองและดูแลผู้ติดเชื้ออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดการแพร่กระจายของเชื้อให้มากที่สุด รวมทั้งใช้ศักยภาพของบุคลากรขององค์กร และศักยภาพของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจ TCP ในการปฏิบัติภาระกิจร่วมกับแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศในจัดการวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มที่  

ข่าวอื่นๆ

Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.