เดอเบล สานฝันธุรกิจ SMEs ไทยในโครงการ “Big Brother” ซีซั่น 6

13 พฤษภาคม 2565

บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี ร่วมโครงการ “Big Brother” ซีซั่น 6  พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการ Big Brother เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกับหอการค้าไทย และภาคเอกชนขนาดใหญ่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คำปรึกษาเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ในด้านต่างๆ ในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการนี้ ด้วยการจับคู่องค์กรใหญ่ กับธุรกิจ SME ที่มีรูปแบบธุรกิจใกล้เคียงกัน เรียกองค์กรใหญ่ว่าเป็นพี่เลี้ยง และธุรกิจ SME ว่าเป็นน้องเพื่อความใกล้ชิด

บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ให้การสนับสุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  ปัจจุบันเป็นพี่เลี้ยงให้มากกว่า 20 บริษัท โดยได้คัดเลือกทีมงาน “พี่เลี้ยง” ที่มีความความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการมาให้ข้อมูล โดยภาพแห่งความสำเร็จของโครงการคือ การได้จุดประกายและปลุกพลังให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามวัตถถุประสงค์ที่หวังไว้และกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นตามเป้าหมายองค์กร “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” 

ข่าวอื่นๆ