กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือ GEPP ตั้งธนาคารขยะที่บางขุนเทียน 2 เผยความสำเร็จปี 64 นำขยะเข้าระบบรีไซเคิล 1.1 พัน กก.

9 สิงหาคม 2565

กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด หรือ GEPP Sa-Ard ดิจิทัลแพลตฟอร์มจัดการขยะ จัดตั้งธนาคารขยะที่การเคหะแห่งชาติ หมู่บ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 2 ตามกลยุทธ์ “ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม” (Caring) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเข้าสู่การรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด (Circular Economy) พร้อมเผยความสำเร็จจากโครงการนำร่องปี 2564 ที่สามารถนำวัสดุรีไซเคิลเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดถึง 1,127.80 กิโลกรัม สร้างเงินหมุนเวียนสนับสนุน 3,620 บาท และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 916.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เดินหน้าเปิดธนาคารขยะเพิ่มเป็น 12 โครงการ ภายในปี 2565 นี้

 

ช่วงปี 2564 กลุ่มธุรกิจ TCP และ GEPP Sa-Ard ได้ร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่การเคหะแห่งชาติ หมู่บ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 2 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 2565 นี้ จึงได้ต่อยอดความร่วมมือสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ ณ พื้นที่ดังกล่าว มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกและรีไซเคิล โดยโครงการบ้านเอื้ออาทร ถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้พักอาศัยอยู่หนาแน่น มีจำนวนอาคารมากกว่า 30 อาคารต่อ 1 โครงการ จึงต้องการการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ และมีแผนจัดตั้งเพิ่มอีก 6 โครงการในเดือนสิงหาคม ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

ผู้พักอาศัยบ้านเอื้ออาทร สามารถนำฝากวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก ที่ธนาคารขยะ พร้อมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GEPP Rewards สำหรับสะสมคะแนนให้ได้ครบตามที่กำหนด นำมาแลกสินค้าและเครื่องดื่มในกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน  ขณะที่นิติบุคคลที่ดูแลอาคารจะมีข้อมูลขยะรีไซเคิลในภาพรวม ทำให้บริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังมีรายได้จากการจำหน่ายขยะนำกลับมาพัฒนาสาธารณูปโภค สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้พักอาศัยได้อีกทาง โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GEPP Rewards ได้ที่ apple.co/36fhXXx สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส และ bit.ly/3N5d7ga สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ทั้งหมดนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่อยากชวนคนไทยมาร่วมปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน หากสนใจข้อมูล GEPP Sa-Ard เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.facebook.com/463009190854131/posts/1384152632073111/

ข่าวอื่นๆ