กลุ่มธุรกิจ TCP เข้าร่วมประชุม APEC CEO Summit 2022 พร้อมพบปะประธานาธิบดีเวียดนาม

28 พฤศจิกายน 2565

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เข้าร่วมประชุม APEC CEO Summit 2022 พร้อมพบปะ นายเหงียน ซวน ฟุก (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายสนั่น อังอุบลกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      

 

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เข้าร่วมประชุม APEC CEO Summit 2022 งานประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค ในฐานะผู้สนับสนุนหลักและผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  ในโอกาสนี้ ยังได้พบปะและถ่ายภาพร่วมกับ นายเหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เปิดสำนักงานแห่งแรกในต่างประเทศที่นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี 2561 มุ่งเดินหน้าตามเป้าหมายยกระดับกลุ่มธุรกิจ TCP ขึ้นชั้น “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก”

สำหรับการประชุม APEC CEO Summit ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม APEC เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเอกชนจาก 21 เขตเศรษฐกิจของ APEC เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการหาแนวทางการแก้ไขในประเด็นสำคัญระดับโลก ตลอดจนการจัดการกับความท้าทายที่ธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข่าวอื่นๆ