รับชมผลงาน THESIS จากอาสาสมัคร “TCP Spirit คณะเศษสร้าง แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ”

Harmony
8 ธันวาคม 2565
TCP Spirit

รับชมผลงาน THESIS จากอาสาสมัคร

 “TCP Spirit คณะเศษสร้าง แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ

 

ขอขอบคุณอาสาสมัคร TCP Spirit คณะเศษสร้าง รุ่นที่ 1 ทุกท่านที่ร่วมส่ง THESIS เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะให้กับเพื่อนๆ

สามารถรับชมผลงาน THESIS ของอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ได้ที่นี่เลย

 

Aun Tanayut

 

Theewara Namjan & Samerduen Khummungkhun

 

Wood Koompai

 

Nan Redmyblack

 

Tum Akkarawat

 

Mindlada Tiawtrakool

 

Angz Vrkm

 

Phatcha

 

Thanakorn Voraka

 

Suktida Watreeboonruang

 

THESIS ที่น่าสนใจของอาสาสมัคร TCP Spirit คณะเศษสร้าง แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ ยังมีอีกมากมายที่ด้านล่างนี้

โครงการอื่นๆ