TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน

Harmony
1 สิงหาคม 2562
TCP Spirit

ทริปชวนคนเมืองมาทำความเข้าใจปัญหาลุ่มน้ำและเรียนรู้วิธีการเก็บน้ำด้วยตัวเอง เคยคิดไหมว่า ‘น้ำ’ สำคัญกับชีวิตของเรามากแค่ไหน? ถ้าวันหนึ่งป่าต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญถูกทำลาย ฝนที่เคยตกชุกไม่ยอมตกตามฤดูกาล หรือแหล่งน้ำสะอาดที่เราเคยใช้ต้องปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี คุณเคยจินตนาการกันไหมว่าถ้าวันนั้นมาถึงเราจะมีชีวิตอยู่กันแบบไหน? 

ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำเหล่านั้นโดยตรง แต่ปัญหานี้ก็กระทบกับทุกคนโดยทั่วกัน เพราะเมื่อต้นน้ำมีปัญหา กลางน้ำและปลายน้ำก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน 

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงอยากชวนคนเมืองมาเรียนรู้วิธีแก้ปัญหานี้ด้วยกันในกิจกรรม ‘TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ’ ทริปเดินทางไปทำความเข้าใจปัญหาลุ่มน้ำไทยกันถึงพื้นที่ป่าต้นน้ำ และเรียนรู้วิธีเก็บน้ำที่คนเมืองสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ได้ โดยในครั้งที่ 1 เราจะเดินทางไปเรียนรู้กันที่หน่วยจัดการต้นน้ำสบสายและชุมชนต้นน้ำน่าน ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ในอดีตมีปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่าต้นน้ำจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น มีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ และพบสารเคมีจากการเกษตรปนเปื้อนในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อให้อาสาสมัครได้เห็นการแก้ปัญหาในพื้นที่จริง รู้จักวิธีการดูแลลุ่มน้ำที่ดี และมีความรู้เรื่องการกักเก็บน้ำสำรองใช้เพื่อการยังชีพ และทำการเกษตร

โครงการ TCP Spirit เป็นโครงการอาสาสมัครของกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของไทยและของโลก อาทิ กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม และเพียวริคุ รวมทั้งแบรนด์ขนมขบเคี้ยวซันสแนค โดยโครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการ ‘กระทิงแดง สปิริต’ โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนผ่านกิจกรรมอาสาสมัครมายาวนาน โดยหมุนเวียนนำเสนอประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมาให้อาสาสมัครได้เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยกัน

โครงการ TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำในปีนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการ ‘TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย’ โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของ TCP โดยมุ่งเน้นการช่วยชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่หลากหลายของลุ่มน้ำไทย ซึ่งกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  (สสน.) มุ่งสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดปี พร้อมสนับสนุน สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาวิจัยการจัดการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยปรับสมดุลน้ำ โดยที่ตั้งเป้า 5 ปีในการทำโครงการนี้เอาไว้ว่าจะเพิ่มปริมาณน้ำมากกว่า 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ชุมชน กว่า 16,000 ครอบครัว ใน 6 จังหวัด ได้เข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาลุ่มน้ำให้เกิดขึ้นในวงกว้าง กลุ่มธุรกิจ TCP จึงอยากชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นด้วยกัน  

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากได้ความรู้แล้ว เรายังมีนักแสดงที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมอย่าง อเล็กซ์ เรนเดลล์ มาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมด้วยกันตลอดทั้งทริป ในฐานะ TCP Spirit Ambassador

กิจกรรมครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

เราจะไปเดินป่าเพื่อเรียนรู้วิธีฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ที่หน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ระยะทางไป-กลับ 4 กิโลเมตร) ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นภูเขาหัวโล้นมาก่อน แต่หลังจากการจัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำสบสายขึ้นมาได้มีการฟื้นฟูภูเขาหัวโล้นที่เคยถูกบุกรุกทำลายจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วย ‘ป่าปลูก’ มีการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชพื้นถิ่นเพื่อฟื้นป่า และชักชวนชาวบ้านให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำด้วยกัน

เราจะไปเรียนรู้วิธีการจัดการน้ำและการจัดการที่ดินตามวิถีของคนลุ่มน้ำน่าน ที่ชุมชนต้นน้ำน่าน อำเภอท่าวังผา กับคุณกุล ปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน ซึ่งในอดีตพื้นที่นี้เคยมีปัญหาดินและน้ำปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตร แต่ปัจจุบันได้มีการพลิกฟื้นพื้นที่กว่า 50 ไร่ให้สามารถทำเกษตรอินทรีย์และพึ่งพาตัวเองได้ทั้งด้านการจัดการน้ำและการสร้างอาหาร เราจะไปเรียนรู้วิธีการเก็บน้ำจากฟ้า (Rain Harvesting) ดูปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่ทุกคนสามารถนำกลับไปปรับใช้ได้กับวิถีชีวิตของตัวเอง 

องค์ความรู้ที่เราจะได้จากชุมชนต้นน้ำน่านมีดังนี้

 • เรียนรู้วิธีการและลงมือทำแท็งก์น้ำไม้ไผ่ขนาดใหญ่สำหรับใช้เก็บน้ำฝน แท็งก์น้ำจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นภาคเหนือ โบกปูนทับอีกชั้นเพื่อความแข็งแรงทนทาน ทำง่าย ใช้ต้นทุนในการสร้างและบำรุงรักษาต่ำกว่าแท็งก์น้ำสำเร็จรูป
 • ทำหนองปลาโตไว การขุดหนองน้ำที่เลียนแบบหนองน้ำตามธรรมชาติที่ช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี มีระดับชั้นความตื้นลึกที่แตกต่างกันไป เพื่อให้แสงแดดส่องถึง เป็นที่อยู่ให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น สาหร่าย ปลา 
 • ขุดคลองไส้ไก่ คลองขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนดิน ช่วยชะลอการไหลซึมของน้ำลงสู่ชั้นดิน และยังทำให้น้ำฝนไหลลงบ่อหรือหนองน้ำที่ขุดไว้ได้ง่ายขึ้น
 • เรียนรู้วิธีทำหัวคันนากินได้ หัวคันนาขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับเก็บน้ำในนาและปลูกพืชผักกินได้และใช้ประโยชน์
 • เรียนรู้แนวคิดในการพึ่งพาตนเองทั้งด้านการจัดการน้ำและการสร้างอาหาร ตามวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำน่าน

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

กิจกรรม 2 วัน 1 คืน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ส.ค. – วันอาทิตย์ 1 ก.ย.  2562
เราจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.00 น. ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. กิจกรรมจะเสร็จสิ้นในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ 1 ก.ย.  2562 และเดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย.  เวลา 05.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม
หน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย และชุมชนต้นน้ำน่าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
80 คน

ที่พัก 
โรงแรมฮักปัว ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

การเดินทาง

1. เดินทางพร้อมกับ TCP Spirit

 • ขาไป เดินทางในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.  2562 ด้วยรถบัส เดินทางถึงโรงแรมฮักปัว จังหวัดน่าน วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 เวลา 05.00 น.
 • ขากลับ เดินทางในวันที่ 1 ก.ย.  2562 ด้วยรถบัส เดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 05.30 น.

2. เดินทางไป-กลับด้วยตัวเอง

อาสาสมัครที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตัวเอง ลงทะเบียนที่โรงแรมฮักปัว ในวันเสาร์ที่ 31 ส.ค.  2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.00 น. และกิจกรรมจะเสร็จสิ้นในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ 1 ก.ย.  2562 ที่ชุมชนต้นน้ำน่าน 

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กิจกรรมนี้ลงทะเบียนและเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
 3. อาสาสมัครที่เข้าร่วมต้องไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่อาจกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าและกิจกรรมที่ต้องร่วมกันลงมือลงแรงทำงาน 
 4. มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

วิธีการรับสมัคร

 1. เราจะปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.  2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางเพจ TCP Group และ The Cloud ในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.  2562  โดยคัดเลือกจากการตอบคำถามที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมา 
 2. การคัดเลือกอาสาสมัครจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดและทีมงาน ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์และแจ้งรายละเอียดกิจกรรมทางอีเมลที่ใช้สมัครเข้ามา 
 3. หากมีผู้สละสิทธิ์ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

ถึงแม้ว่าการรับสมัครอาสาสมัครพยาบาลลุ่มน้ำครั้งที่ 1 จะจบลงไปแล้ว แต่ท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลอื่น ๆ ของโครงการฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/TCPGroupThailand/

อัลบั้มรูป

โครงการอื่นๆ