รับชมผลงาน Thesis สุดสร้างสรรค์ จากอาสาสมัคร “TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited”

Harmony
26 พฤศจิกายน 2563
TCP Spirit

รับชมผลงานของอาสาสมัคร TCP Spirit ที่พร้อมแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำ ผ่าน Thesis ในรูปแบบต่างๆ สุดสร้างสรรค์ กับ กิจกรรม ‘TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited’ จังหวัดพะเยา

Adisak Wattanajumnong

 

Chongkrit Whangsirivorakoon

Areena Thaboonchu

 

Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่

 

Ford Theeraphong

 

Gab Kitirat

 

Metell ร้ อ ย เ รื่ อ ง เ ล่ า

maliwanboyyy

 

Mui Comeback

Noelwelldone

 

Nonthawan Mansri

Pms Saor

 

PoobPubb Kittinai

 

Rosmee Waenalai

 

SameZame Channel มะหมัด และ กิตติภูมิ มงคลสุขศรี

 

Sand Thaenhathai

Sherlock Ha

วาฬฟินน์

 

Thesis ที่น่าสนใจของอาสาสมัคร TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited ยังมีอีกมากมายที่ด้านล่างนี้

โครงการอื่นๆ