การดูแลพนักงานของเรา

ไม่มีการเลิกจ้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

ไม่มีการเลิกจ้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน
นอกจากจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานแล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่

ขานรับนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขานรับนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
จัดการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานพนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

สื่อสารเชิงรุกผ่าน LINE สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวิกฤตโควิด-19

สื่อสารเชิงรุกผ่าน LINE สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวิกฤตโควิด-19
เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนกในภาวะวิกฤตโควิด-19 กลุ่มธุรกิจ TCP จึงจัดทำโปสเตอร์ และคลิปวิดีโอ ให้ข้อมูลและความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกวัน

จัดทำเว็บไซต์เฉพาะกิจ เก็บข้อมูลการเดินทางและรับหน้ากากอนามัยของพนักงานในวิกฤตโควิด-19

จัดทำเว็บไซต์เฉพาะกิจ เก็บข้อมูลการเดินทางและรับหน้ากากอนามัยของพนักงานในวิกฤตโควิด-19
เพื่อวางแผนจัดหาหน้ากากอนามัยให้พนักงานอย่างเพียงพอ และเฝ้าระวังแนวโน้มการแพร่ระบาดของ โควิด-19

เพิ่มรถรับส่งพนักงาน ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

เพิ่มรถรับส่งพนักงาน ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
เพิ่มจำนวนรถตู้รับส่งพนักงานเป็นเท่าตัว เพื่อดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
พนักงานที่ยังต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน และปฏิบัติงานภายนอก มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)

ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19

ปกป้องสุขอนามัยของพนักงาน บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ TCP

ปกป้องสุขอนามัยของพนักงาน บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ TCP
พ่นละอองฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน เพิ่มความมั่นใจแก่พนักงานในความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

เพิ่มมาตรการดูแลพนักงานในทุกภาคส่วน

เพิ่มมาตรการดูแลพนักงานในทุกภาคส่วน
พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานภายนอกได้รับการดูแลและอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างทั่วถึง

เตรียมการเชิงรุก ดูแลสุขอนามัยแก่พนักงานทุกรุปแบบ ป้องกันเชื้อโควิด-19

เตรียมการเชิงรุก ดูแลสุขอนามัยแก่พนักงานทุกรุปแบบ ป้องกันเชื้อโควิด-19
เพราะเราให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของพนักงาน จึงเตรียมความพร้อมในการดูแลพนักงานและรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19

กลับสู่ด้านบน การส่งความช่วยเหลือสู่สังคม