กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดบ้านต้อนรับ “บริษัทน้อง” ในโครงการ Big Brother

ในปีนี้กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother ปีที่2 ซึ่งจัดขึ้นโดยThailand Smart Center (TSC) หน่วยงานภายใต้ หอการค้าไทย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมรับคำแนะนำเชิงลึกจากบริษัทชั้นนำที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลา 8 เดือนเต็ม ตั้งแต่มีนาคม – พฤศจิกายน 2561

และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เชิญ 4 บริษัทน้องในโครงการ Big Brother ได้แก่ บริษัท ชิโนบุ, บริษัท รวมทวีขอนแก่น, บริษัท เจริญวรกิจ และบริษัทตำราเอก เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ที่บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีคุณสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด ประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท เดอเบล จำกัด คุณวิวัฒน์ เสาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายอาวุโส และคุณสุจิณ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายขายร้านค้าทั่วไป ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ ทางทีมโรงงาน บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบด้วยคุณภาสภร ผลเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง, คุณนรเศรษฐ์ บุญเหมย ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าในประเทศ และคุณชัยยุทธ กิตติไพบูลย์ผล ผู้จัดการแผนกผลิต ได้จัดบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท กระบวนการผลิต การจัดเก็บคลังสินค้า ตลอดจนการขนส่งแก่บริษัทน้องทั้ง 4 บริษัท เพื่อให้เข้าใจระบบโครงสร้างต่างๆ ก่อนนำทีมเดินเยี่ยมชมโรงผลิต และคลังสินค้า พร้อมให้คำปรึกษาและตอบคำถามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทน้องทั้ง 4 บริษัท นำเอาความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองต่อไป ทั้งนี้ทางกลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงจะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ และพร้อมให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนจบโครงการฯ