Image Header

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

 

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

    ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 มีวัตถุประสงค์ในการทำประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย และทำการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวสินค้า ได้แก่ เครื่องดื่มกระทิงแดง โสมพลัส เรดดี้ สปอนเซอร์ ไลฟ์ แมนซั่ม เพียวริคุ ริคุ และ ซันสแนค รวมถึงมุ่งเน้นความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม