TCP ในตลาดโลก

เกี่ยวกับ TCP

สุดยอดองค์กรของคนไทย ที่ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก

กลุ่มธุรกิจ

เราคือกลุ่มธุรกิจชั้นนำที่เติบโตแข็งแกร่ง ในตลาดอุปโภค – บริโภคมายาวนานกว่า 60 ปี

ด้วยการผลิตที่ใช้นวัตกรรมระดับสากล อีกทั้งการให้บริการที่สร้างสรรค์ มีระบบ และเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งยกระดับความเป็นอยู่และสร้างคุณค่าต่อสังคม-สิ่งแวดล้อมเสมอมา ส่งผลให้ กลุ่มธุรกิจ TCP เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน เป็นที่ยอมรับส่งต่อไปถึงเวทีธุรกิจโลก

วิสัยทัศน์ที่องค์กรยึดมั่นตลอดมา

กลุ่มธุรกิจ TCP คือสุดยอดองค์กรของคนไทย ที่รวมพลังความดีงามต่างๆ ของประเทศไทย ด้วยสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยม ส่งต่อไปสู่เวทีโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย และคนไทยทุกคน

พันธกิจที่องค์กรมุ่งมั่นร่วมกัน

องค์กรของเรา
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกที่ที่เราทำธุรกิจ เราจึงมุ่งบูรณาการความยั่งยืนในทุกกระบวนการทำงานของเรา
ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและมีคุณภาพระดับโลก
คู่ค้าของเราทั้งไทย และต่างประเทศ
ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา ด้วยระบบการจัดส่งสินค้า สู่ตลาดโลกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
พนักงานของเรา
ทำงานแบบสากล ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งมั่นสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีเยี่ยมทำให้เกิดองค์กรที่เป็นเลิศ

คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

คุณภาวนา หลั่งธารา
ประธานกรรมการ
คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
กรรมการผู้จัดการ
คุณนุชรี อยู่วิทยา
กรรมการผู้จัดการ
คุณจิรวัฒน์ อยู่วิทยา
กรรมการผู้จัดการ
คุณปนัดดา อยู่วิทยา
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติความเป็นมาเรื่องราวตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรจนถึงปัจจุบัน

2499 - 2510
ก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งความเป็นผู้นำ
2511 - 2520
มิติใหม่ขยายฐานความยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์
2521 - 2530
มิติใหม่เดินหน้าสู่เวทีโลก ด้วยความภูมิใจของคนไทย
2531 - 2540
ยุคบุกเบิกตลาดเครื่องดื่มไทย
2541 - 2550
ก่อกำเนิดเกิดโรงงานบ้านสร้าง เพิ่มช่องทางครอบคลุมทั่วไทยด้วยเดอเบล
2551 - 2560
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ด้วยความเข้าใจ ผู้บริโภค
2561 - ปัจจุบัน
เริ่มทศวรรษใหม่ แข็งแกร่งด้วยการผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจ TCP
ทศวรรษที่ 1
ก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งความเป็นผู้นำ

ย้อนไปเมื่อ 60 ปีก่อน คุณเฉลียว อยู่วิทยา ได้เริ่มต้นทำงานด้วยอาชีพเป็นเซลล์ขายยา และต่อมามีแนวความคิดที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงตัดสินใจตั้งบริษัทขายยาขึ้น ในวันที่ 27 มี.ค. 2499 ในชื่อว่า “หจก. ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล” โดยเช่าตึกที่ซอยรามบุตรี ถนนข้าวสาร เป็นที่ตั้งบริษัท และได้คิดค้นสูตรยาเป็นของตนเอง โดยให้โรงงานผลิตยาที่มีมาตรฐานในประเทศเยอรมันนีเป็นผู้ผลิต เช่น เอ็นโดทาลีน (แก้ท้องเสีย) อลูแม็ก (แก้ปวดท้อง) เป็นต้น ต่อมาคุณเฉลียว ได้ตั้งโรงงานผลิตยาที่ตรอกสาเก หลังโรงแรมรัตนโกสินทร์ ภายใต้ชื่อ บริษัท ที.ซี. มัยซิน อุตสาหกรรม จำกัด และได้พัฒนายาตัวใหม่ วางขายภายใต้ชื่อ “ทีซี มัยซิน” เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไข้ ยาแก้ฝีหนอง ยาหยอดหู ยาหยอดตา และได้มีการโฆษณายาทีซีมัยซินครั้งแรกทั้งในโรงหนัง หนังกลางแปลงตามงานวัด หนังเร่ วิทยุ รถแท็กซี่ และได้สร้างปรากฎการณ์การโฆษณาผ่านสื่อป้ายไฟบนหลังคารถแท็กซี่ครั้งแรกในประเทศไทย จนทำให้ “ทีซี มัยซิน” เป็นที่รู้จักในทันที

ทศวรรษที่ 2
มิติใหม่ขยายฐานความยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์

“หจก. ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล” ได้ย้ายโรงงานผลิตยาจากตรอกสาเก มาตั้งที่ถนนเอกชัย เขตบางบอน และเริ่มขยายกลุ่มสินค้าจากสินค้าประเภทกลุ่มยา ไปสู่กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภคประเภทอื่นๆ โดยเริ่มต้นสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางยี่ห้อ “แท็ตทู”

คุณเฉลียว ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทย จึงได้คิดค้นพัฒนาสูตรสินค้าประเภทเครื่องดื่มให้พลังงาน โดยนำไปทดสอบให้กลุ่มเป้าหมายได้ชิม จนมั่นใจในรสชาติ และคุณภาพของสินค้า จึงผลิตสินค้าออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ ในชื่อ “ทีโอเปล็กซ์-ดีไซรัพ” (100CC) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กระทิงแดงคู่” ทำให้ผู้บริโภคเรียกขานกันติดปากว่า “เครื่องดื่มกระทิงแดง”

และในเวลาต่อมาจึงเกิด “เครื่องดื่มกระทิงแดง” (1500CC) ใช้กลยุทธ์แบบถึงลูกถึงคน ผ่านแคมเปญ “กระทิงแดง ซู่ซ่า ซู่ซ่า” ทั้งลด แลก แจกแถม มีกิจกรรมรับแลกฝา (แลกเสื้อกระทิงแดง กระทิงแดงเม็ด สบู่ แฟ๊บ ฯลฯ) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทย ที่คิดและทำกิจกรรมในรูปแบบนี้ รวมทั้งมีการโฆษณาผ่าน สื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ จนทำให้กระทิงแดง เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว

ทศวรรษที่ 3
มิติใหม่เดินหน้าสู่เวทีโลก ด้วยความภูมิใจของคนไทย

จากความสำเร็จของ “เครื่องดื่มกระทิงแดง” ในประเทศไทย ทำให้คุณเฉลียวมองเห็นโอกาสของการนำสินค้าไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในเอเชียและยุโรป โดยเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2521 ได้จัดตั้งบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อผลิตและส่งออกสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มส่งออกครั้งแรกไปยังประเทศสิงคโปร์ภายใต้ยี่ห้อ “เรดบูล (Red Bull)”

ต่อมาได้รู้จักกับ นายดีทริช เมเทสซิทซ์ (Dietrich Mateschitz) นักธุรกิจชาวออสเตรีย ซึ่งเป็นตัวแทนขายสินค้าอุปโภคให้กับบริษัท มีความสนใจนำสินค้า “เรดบูล (Red Bull)” ไปจำหน่ายในตลาดยุโรป จึงได้ร่วมกับคุณเฉลียวในการก่อตั้ง บริษัท เรดบูล จีเอ็มบีเอช (Red Bull GmbH) ขึ้นในประเทศออสเตรีย (คุณเฉลียวและครอบครัวถือหุ้น 51% คุณดีทริช 49%) และวางจำหน่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลกในขณะนั้น

นอกจากนี้ คุณเฉลียว ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่พร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า “สปอนเซอร์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยในยุคนั้นที่ไม่ต้องนำเกลือแร่แบบซองมาผสมน้ำ

ทศวรรษที่ 4
ยุคบุกเบิกตลาดเครื่องดื่มไทย

ในปี พ.ศ. 2531 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการทำประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย และทำการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวสินค้า โดยมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้ากระทิงแดง และสปอนเซอร์ ผ่านสื่อต่างๆ และต่อมาได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เช่น กาแฟกระทิงแดง กระทิงแดงโคล่า เป็นต้น

จากนั้นในปี พ.ศ. 2539 คุณเฉลียว มีแนวความคิดในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น จึงได้จัดตั้งบริษัท ทีจีเวนดิ้ง แอนด์โชว์เคสอินดัสทรีส์ จำกัด โดยนำนวัตกรรม ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ จากประเทศญี่ปุ่นมาติดตั้งตาม โรงงานอุตสาหกรรม

ทศวรรษที่ 5
ก่อกำเนิดเกิดโรงงานบ้านสร้าง เพิ่มช่องทางครอบคลุมทั่วไทยด้วยเดอเบล

ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของคุณเฉลียว จึงได้ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ไปยังอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

และด้วยตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มโอกาสกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้ง บริษัท เดอเบล จำกัด เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างครบวงจร

ทศวรรษที่ 6
คิดค้นนวัตกรรมใหม่
ด้วยความเข้าใจ ผู้บริโภค

ด้วยนโยบายพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ จึงมีการคิดค้นสินค้าผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทันสมัย ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากกระทิงแดง สปอนเซอร์  แต่ยังได้พัฒนาสินค้าจนเกิดแบรนด์ “ซันสแนค” เมล็ดทานตะวันเคลือบธัญพืชอบกรอบ “เรดดี้” เครื่องดื่มให้พลังงานระดับพรีเมี่ยม “แมนซั่ม” ฟังก์ชั่นนัลดริงค์ สำหรับผู้ชายแบรนด์แรกในตลาด “เพียวริคุ” ชาขาวแบรนด์แรกของไทย “โสมพลัส” เครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ให้พลังงาน เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจุบัน
เริ่มทศวรรษใหม่ แข็งแกร่งด้วยการผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจ TCP

2561 เริ่มทศวรรษใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ในการยกระดับกลุ่มธุรกิจ TCP ขึ้นชั้น “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก” ผสานความแข็งแกร่งของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทั้งหมด คือ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัท เดอเบล จำกัด ให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมตอกย้ำความเป็น “เฮ้าส์ออฟแบรนด์” และเร่งเดินหน้าปรับโฉมองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมศักยภาพให้กับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการทำงานกับในตลาดต่างประเทศ

โดยในปีเดียวกันนี้ ได้เปิดสำนักงานแห่งแรกในตลาดต่างประเทศที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ต่อด้วยพม่า และจีน นอกจากนี้ยังได้ประกาศ การกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability” เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.
Privacy and Cookies