บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ผลิต และส่งออกสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม โดยส่งออกไปยัง 14 ประเทศ ในเอเชีย

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 เป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม โดยส่งออกไปยัง 14 ประเทศ ในเอเชีย และยังเป็นผู้ผลิต และส่งออก วัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavor) ที่ใช้ผลิตเครื่องดื่มเรดบูล และกระทิงแดง ที่มีจำหน่ายทั่วโลก โดยให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการคุณภาพสินค้าระดับสากล มุ่งมั่นทำให้กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพสินค้า ทั้งยังได้รับเครื่องหมายการันตีจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย

ความโดดเด่น

พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิต
ตรวจวัดคุณภาพ
อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน
จัดเก็บอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พิถีพิถัน
ในทุกกระบวนการผลิต

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และเครื่องจักรทันสมัย เพื่อมาตรฐานระดับโลกที่คุณวางใจได้

ตรวจวัดคุณภาพ
อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน

เราให้ความสำคัญกับการตรวจวัดคุณภาพอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยและห้องปฏิบัติการขั้นสูงโดยผู้เชี่ยวชาญ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานสากล

ตรวจสอบง่าย และกระจายสินค้า ได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบูรณาการด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อโลก ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานอื่นๆ

ข่าวสาร

Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.