พื้นที่จัดเก็บ 50,000 พาเลท ที่เก็บได้ กระจาย 24 สาขาทั่วประเทศ

บริการ Pick & Pack

บริการ Co-packing บรรจุหีบห่อ