เดอเบล ตอกย้ำเบอร์หนึ่งในใจคู่ค้า ด้วยคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้นเหนือคู่แข่ง 3 ปีซ้อน พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ต้อนรับ พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง เป็นคู่ค้ารายล่าสุด

16 เมษายน 2564
เดอเบล

บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี และได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากพันธมิตรคู่ค้า โดยครองคะแนนความพึงพอใจจากผลการทำวิจัยความผูกพันธ์กับร้านค้าและคู่ค้าเหนือคู่แข่ง สูงขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดระกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าใหม่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวชั้นนำของไทย ซึ่งไว้วางใจให้เดอเบลเข้ามาดูแลกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทาโร” (TARO) ในช่องทางร้านค้าหน่วยรถ และ ร้านค้าปลีกรายย่อยโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และ ภาคเหนือ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

นายสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอเบล จำกัด กล่าวว่า  “ความใส่ใจคู่ค้า” คือหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานของเดอเบล บริษัทฯ จึงมีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้สอดรับกับความต้องการของคู่ค้าและสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน จากผลสำรวจโดยบริษัทวิจัยตลาด Infinity Insight พบว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา เดอเบลได้รับคะแนนความพึงพอใจ ความภักดี และความผูกพันจากร้านค้า และคู่ค้าในระดับสูงอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปีซ้อน เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ถือเป็นบทพิสูจน์มาตรฐานคุณภาพและบริการของเดอเบล ที่คู่ค้าใหม่และเก่าเชื่อใจ จนนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางธุรกิจตามมา เช่น การได้รับมอบหมายจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการตลาด และ การขายขนมขบเคี้ยว และ สินค้าอุปโภคบริโภค ได้ให้เดอเบลเข้ามาช่วยขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ตราทาโร ในกลุ่มร้านค้าปลีกหน่วยรถ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

นายปิย สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งต้องให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวกที่สุด  นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลใส่ใจสุขภาพ  และการเลือกบริโภคสินค้าต่างๆ

ทั้งนี้ด้วยความนิยมและความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ ปลาสวรรค์ ทาโร ที่เพิ่มสูงขึ้น และขยายไปแทบทุกกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จึงต้องการพันธมิตรที่มีศักยภาพสูง อย่าง บ. เดอเบล ซึ่งมีความเข้มแข็งในการครอบคลุมร้านค้าปลีกกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม มาช่วยขยายการจัดจำหน่ายปลาสรรค์ทาโร  ในช่องทางร้านค้าปลีกหน่วยรถ โดยครอบคลุม พื้นที่ กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และ พื้นที่ 18 จังหวัด ภาคเหนือ”

โดยจุดมุ่งหมายของเดอเบล จะมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการจัดการกระจายสินค้าที่ดีที่สุดให้กับพันธมิตรคู่ค้า เพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไป  

ข่าวอื่นๆ