ประกาศผลอาสาสมัครที่ได้รับเลือก TCP Spirit "คณะเศษสร้าง" ปี 2 แอ่วเหนือขึ้นดอย ตามรอยวิถีไร้ขยะ

Harmony
25 กันยายน 2566
TCP Spirit

ประกาศผลรายชื่ออาสาสมัคร TCP Spirit คณะเศษสร้าง ปี 2

“แอ่วเหนือ ขึ้นดอย ตามรอยวิถีไร้ขยะ”

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ณ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย

 

ขอแสดงความยินดีกับอาสาทั้ง 60 ท่าน

ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม TCP Spirit คณะเศษสร้าง ปี 2 ในครั้งนี้

สำหรับใครที่ไม่ได้ไป ไม่ต้องเสียใจ สามารถติดตามการเรียนรู้ทุกกระบวนการของวิถีไร้ขยะ และสร้างให้เกิดประโยชน์ ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ TCP Group

 

“รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 60 ท่าน”

ลำดับ  ชื่อ - นามสกุล

 1. กัญญณัฐฌาภรณ์    ผล///
 2. กัณฑิกา              ลีลา///
 3. กานดา               ชัยสาคร///
 4. กานต์                 พงษ์///
 5. เกริกชัย               ปิ่น///
 6. จรีรัตน์                เพชร///
 7. จิรัฐโชติ              อิ่ม///
 8. เจนจิรา               ชม///
 9. ชญานี                น้อย///
 10. ชนมพันธ์             ชมะ///
 11. ชนะใจ                จัน///
 12. ชิษณุพงศ์            วัฒ///
 13. ชิษณุพงศ์            อิทธิ///
 14. ญาณนันต์            กัน///
 15. ฐิติคม                 คน///
 16. ณัฐนันท์              ปาล///
 17. ณัฐสิชฌ์              พิน///
 18. ณิชาภัทร             ลิมป์///
 19. ดวงเนตร              เกิด///
 20. ตรีกาล                 เมฆ///
 21. ทัศนารีย์               วิเศษ///
 22. ธนวัฒน์                พรหม///
 23. ธนา                    สาคร///
 24. ธัญพิชชา              ลอย///
 25. ธัญลักษณ์             คเวสก์///
 26. ธาตรี                   เสียง///
 27. ธีรพล                   ปาน///
 28. ธีรพันธ์                 นันไชย///
 29. นัทธมน                 เฝ้า///
 30. บุญชัย                  สิงห์///
 31. ปรเมศร์                 แป้น///
 32. ปาณิสรา               สิทธิ///
 33. พงศกร                 สาระ///
 34. พรนภัส                 ปิ่น///
 35. พิชญา                  อินท///
 36. พิริยะ                   สาย///
 37. ภัคร์ภัสสร              กวิน///
 38. ภัสกร                   บัว///
 39. โภคิน                   ช่าง///
 40. มิรันตรี                  ใจ///
 41. รรินธร                   ธรรมกุล///
 42. รัฐวิทย์                  กิจวร///
 43. รุ่งนภา                  บุญ///
 44. วรพจน์                  ชำ///
 45. วรลักษณ์                พฤกษ///
 46. เวยดา                   จันทร///
 47. สมทรง                  สหสิน///
 48. สรัญฉัตร                งาม///
 49. สิรินดา                  ทิศ///
 50. สิริยศ                    ยศยิ่ง///
 51. สุชีรา                    ปุน///
 52. สุทัตตา                 คง///
 53. สุภัสสร                 เสน่ห์///
 54. เสมอเดือน             คำมุง///
 55. โสภิดา                 ศุภเกียรติ///
 56. อนวัช                   มี///
 57. อนุวัฒน์                เทียบ///
 58. อารยา                  มรรค///
 59. อุทัยวรรณ              เนวะ///
 60. เอกรัตน์                 ปง///

                       

หมายเหตุ

 1. อาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายละเอียดการโอนเงินค่ามัดจำไปทางอีเมลที่กรอกในใบสมัคร โดยอาสาต้องทำการชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. (กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถโทรสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ในข้อ 5)
 2. อาสาสมัครจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วภายใน 3 วันทำการ กรณีโอนเงินมัดจำแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมภายหลัง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 3. ภายหลังจากการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อย ทางทีมงานจะติดต่อไปเพื่อสื่อสารนัดหมายเรื่องการเตรียมตัว นัดวันและสถานที่ในการไปร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ทั้งนี้ อาสาสมัครสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊ก TCP Group
 4. การตัดสินของคณะผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการส่งต่อสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-462-4690 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.30-17.00 น.)

โครงการอื่นๆ